Lundadalen er et flott utgangspunkt for en rekke friluftsaktiviteter. Dalen passer perfekt for rideturer med hest, med godt opptråkket løype helt inn til Lundadalsvatnet.

På Lundadalsvatnet kan man leie båt og garn fra Skjåk Almenning, og det er flotte muligheter for både stang- og oterfiske på selve vatnet. Her er det en sunn og oppegående fjellørretstamme, og vekten på ørreten som er tatt her kan komme langt over kiloen.

I elva Skjøli som renner gjennom hele dalen er det også gode muligheter for å få flotte fangster, både med mark og med spinner. Husk fiskekort!

I fjellene på sørsiden av Lundadalen er det funnet en betydelig mengde pilspisser og eldgamle redskaper som tyder på en jakt- og fangstkultur som strekker seg langt tilbake i tid. Villreinjakten står i en særstilling her i området og i Lundadalen er det en stor bukkestamme som holder til.
Jaktkort på villrein kan søkes på hos Skjåk Almenning.

Ønsker du andre aktiviteter enn det fjellet kan by på er det kort vei ned til bygda der det finnes en mengde andre aktiviteter.

Her tilbys det rafting, juving og en rekke andre elve-aktiviteter fra to firmaer, Lom & Skjåk Adventure og Skjåk Rafting. Disse firmaene kan skreddersy opplegg for deg, samtidig som de kjører faste turer i sesongen.

I kommunesenteret Bismo finner du det du trenger av butikker, informasjon om arrangementer i bygda, kunstgalleri og kafeer.

Fra Skjåk er det kort avstand til flotte kjøreturer som Sognefjellsvegen, Dalsnibba og Geiranger.


   


Dager merket med gult er booket.
 
 


 
 


Se video av reinsjakt i Lundadalen. Laget av filmfotograf Helge Haukeland.